Obszar badawczy

Badania nad lokalizacją
z wykorzystaniem fuzji danych

 

 

Osoby realizujące badania:

dr hab. inż. Piotr Lipiński

dr inż. Krzysztof Lichy

mgr inż. Marcin Leplawy

W ostatnich latach zaobserwować można dynamicznie rozwijające się zapotrzebowanie na alternatywne systemy lokalizacji nie wykorzystujące sygnału GPS i sieci komórkowych. Do określenia położenia w takich systemach można używać czujniki wielkości fizycznych pochodzących z różnych źródeł, na przykład natężenia pola magnetycznego, przyspieszenia, ultradźwięków, podczerwieni i wiele innych. Systemy tego typu nie pozwalają jednak na uzyskanie satysfakcjonującej dokładności pomiaru. Prowadzone przez nas badania koncentrują się na jednoczesnym wykorzystaniu odczytów uzyskanych z wielu czujników w celu zwiększenia dokładności i wiarygodności informacji lokalizacyjnej.

W chwili obecnej nasze badania koncentrują się na:
•    Udoskonalaniu samobieżnej platformy do zbierania danych pomiarowych pochodzących z wielu czujników
•    Badaniu zakłóceń generowanych przez platformę samobieżną i ich neutralizacji z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania danych
•    Poszukiwaniu efektywnych algorytmów fuzji danych
•    Automatyzacji procesu przetwarzania danych
•    Algorytmów oceny wiarygodności danych pomiarowych

 

Słowa kluczowe:
Lokalizacja, lokalizacja WiFi, lokalizacja bluetooth, pathprinting, fuzja danych, lokalizacja w budynkach