Kontakt/godziny przyjęć

Godziny przyjęć

wtorek 9:30 247/B9 (uwaga! zmiana pokoju)

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się w innym terminie -proszę o kontakt mailowy.

krzysztof.lichy[at]p.lodz.pl

Proszę nie używać w miarę możliwości fraz w stylu: „Praca inżynierska”, „Praca magisterska” jako tematu maila. Tworzy to gigantyczne wątki i zwykle zwiększa czas odpowiedzi. Dużym ułatwieniem jest temat: [Imię Nazwisko] [czego dotyczy mail]

https://www.facebook.com/InternetRzeczyiAplikacjeMobilne

Obszar badawczy

Badania nad lokalizacją
z wykorzystaniem fuzji danych

 

 

Osoby realizujące badania:

dr hab. inż. Piotr Lipiński

dr inż. Krzysztof Lichy

mgr inż. Marcin Leplawy

W ostatnich latach zaobserwować można dynamicznie rozwijające się zapotrzebowanie na alternatywne systemy lokalizacji nie wykorzystujące sygnału GPS i sieci komórkowych. Do określenia położenia w takich systemach można używać czujniki wielkości fizycznych pochodzących z różnych źródeł, na przykład natężenia pola magnetycznego, przyspieszenia, ultradźwięków, podczerwieni i wiele innych. Systemy tego typu nie pozwalają jednak na uzyskanie satysfakcjonującej dokładności pomiaru. Prowadzone przez nas badania koncentrują się na jednoczesnym wykorzystaniu odczytów uzyskanych z wielu czujników w celu zwiększenia dokładności i wiarygodności informacji lokalizacyjnej.

W chwili obecnej nasze badania koncentrują się na:
•    Udoskonalaniu samobieżnej platformy do zbierania danych pomiarowych pochodzących z wielu czujników
•    Badaniu zakłóceń generowanych przez platformę samobieżną i ich neutralizacji z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania danych
•    Poszukiwaniu efektywnych algorytmów fuzji danych
•    Automatyzacji procesu przetwarzania danych
•    Algorytmów oceny wiarygodności danych pomiarowych

 

Słowa kluczowe:
Lokalizacja, lokalizacja WiFi, lokalizacja bluetooth, pathprinting, fuzja danych, lokalizacja w budynkach

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych
Można zaproponować własny (bądź modyfikacje poniższych) temat w szeroko pojętym zakresie sieci komputerowych/sztucznej inteligencji (także VoIP, WiFi, bezpieczeństwo, Raspberry Pi,Android etc… ).
Musi on jednak:
– być interesujący i wykonalny w skończonym czasie,
– spełniać standardy pracy magisterskiej/inżynierskiej na Wydziale,
– musi być wynegocjowany ze mną
może być również rozwinięciem/innym ujęciem tematu zrealizowanego.
Poniższe zagadnienia w zależności od stopnia komplikacji mogą być pracą magisterską lub inżynierską.

 • Aplikacja do śledzenia położenia wykorzystująca beacony –  czyli prosta aplikacja która spisuje w zasięgu beacona znajdował się telefon. (Jak zasięg beacona będzie mały to będzie można zebrać gdzie się znajdował)
 • Wykonanie czegoś na kształt:
  • https://www.youtube.com/watch?v=nTrnYhIXzGc
  • https://www.youtube.com/watch?v=CvZ4_SIAxDY
 • Aplikacja analizująca wyniki ankiet – OCR potrafiący zinterpretować wyniki ankiety (o znanym wcześniej formacie)
 •  Mobilna Aplikacja do sprzedaży biletów – zakres do ustalenia
 •   Mobilna aplikacja do sprawdzania biletów – jak wyżej
 •   Mobilna aplikacja kontroli wejścia wykorzystująca BlueTooth
 • Budowa urządzenia analogicznego do: https://www.youtube.com/watch?v=CvZ4_SIAxDY
 • Implementacja algorytmów rozpoznawania twarzy na komputerze jednopłytkowym
 • Algorytm usuwania tła z obrazów statycznych
 • Interaktywna mapa z wyszukiwarką
 • Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem biblioteki opencv (do ustalenia/uściślenia)-
 •  Wykorzystanie czytnika RFID i Raspberry PI do budowy systemu kontroli czasu pracy/dostępu (do uściślenia/ustalenia).
 • Wykorzystanie robota ARM1 (http://www.robotyka.com/wiadomosc.php/wiadomosc.420/arm1). Robot nie jest najnowszy niemniej jednak ciągle posiada spory potencjał. Zakres pracy do indywidualnego ustalenia.

 

 • Realizacja robota mobilnego typu LineFollower w oparciu o platformę Arduino Robot powinien być wyposażony w dowolny sensor linii oraz opcjonalnie w ultradźwiękowy czujnik odległości w celu omijania przeszkód.
 • Dla zestawu https://www.sparkfun.com/products/13865 uruchomić serwer Blynk na Raspberry Pi w sieci lokalnej.
 • Coś interesującego z wykorzystaniem powyższego zestawu
 •  Domoticz – Internet Rzeczy
 •  Automatyczna pielęgnacja kwiatów – możliwości i ograniczenia
 • Twórcza kopia rozwiązania z: http://dakboard.com/blog/

Do pracy można podejść dwojako:
1) zdecydowanie poprawić stronę która jest wyświetlana w trybie kiosku
2) zastanowić się nad sprzętowym udoskonaleniem rozwiązania ze strony
lub
własna propozycja zmian.

 • Bitwa robotów
  Zaprojektować algorytm sztucznej inteligencji sterujący „walczącymi” robotami. Roboty bezpośrednio sterowane są poprzez Arduino. Należy uwzględnić możliwość sterowania (kabel bądź wifi).
 •  Lokalizacja przy wykorzystaniu Wi-Fi
  Możliwość wyliczenia pozycji wewnątrz budynku na podstawie mocy (nie jakości) sygnału radiowego (RSSI) WiFi. Zakładamy, że wewnątrz budynku użytkownik zawsze znajduje się w zasięgu przynajmniej trzech AP. Na podstawie triangulacji sygnału wyliczana jest aktualna pozycja urządzenia. Można również wykorzystywać BT lub RFID (lub podobne – do ustalenia).Możliwa praca inżynierska wykorzystująca już gotowy program (do omówienia).
 • Raspberry Pi w samochodzie, możliwości i ograniczenia.
  Inwencja nieograniczona. Na przykład wykrycie faktu zaszronienia szyby i poinformowanie kierowcy, że musi wyjść wcześniej z domu. Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych. Itp…
 • System monitorowania sieci
  Korzystając z istniejących narzędzi (darmowych) wykonać projekt systemu monitorującego sieć wewnątrz budynku. Dodatkowo zaprojektować narzędzie wizualizujące stan sieci (do wyświetlenia na dużym monitorze/monitorach).
  Przykładowe problemy (do dyskusji):
  1. Monitorowanie dostępu do internetu
  2. Wykrywanie anomalii w ruchu (np. Snort)
  3. Wykrywanie problemów na stacjach roboczych
  4. Wykrywanie przerw w łączności itp…
 • Opracowanie szeroko pojętego projektu „inteligentnego domu” w oparciu o tanie technologie i rozwiązania Open Source.
  Projekt integruje zagadnienia z przedmiotów sieciowych (linux, komunikacja sieciowa), systemów wbudowanych oraz programowania aplikacji web.
  Celem jest zebranie istniejących rozwiązań (Internet) oraz próba ich integracji przy wykorzystaniu systemu Linux uruchomionego na komputerze klasy PC lub Raspberry Pi oraz wykorzystanie możliwości platformy Arduino lub analogicznej .
  Przykładowe problemy (do dyskusji, oczywiście nie wszystkie jednocześnie)
  1. Jak zbierać dane z kilku termometrów? Jak rozwiązać problem termometru bezprzewodowego? Jak na podstawie odczytu temperatury wykonać jakieś działanie (uruchomienie ogrzewania, etc…)
  2. Jeżeli w nocy spadnie śnieg to kierowca musi wyjść z domu 10 minut wcześniej żeby odśnieżyć auto. Jak stwierdzić że spadł śnieg (jak określić jego ilość)? Kierowca jest wielkim śpiochem i każde 10 minut snu jest bezcenne jak rozwiązać problem obudzenia go w zależności od tego czy spadł śnieg czy nie?
  3. Jak sterować ekspressem do kawy nie wyposażonym w żaden interfejs zewnętrzny? Przykładowo mamy ekspress do kawy i chcielibyśmy żeby włączył się o określonej godzinie.
  4. Układ sprawdzający czy zostało zamknięte okno oraz zgaszone światło. Jak monitorować taki system z zewnątrz?
  5. Problem wynajętego mieszkania. Jak rozwiązać problem komunikacji urządzeń i czujników w pomieszczeniach w których nie ma możliwości położenia okablowania.
  6. Jak można wykorzystać stary telefon GSM do powyższych układów? Kryterium jest jak najniższy koszt urządzenia.
  7. Problem który można potraktować pobieżnie jak i również kompleksowo jako zupełnie oddzielne rozwiązanie. System pobiera pogodę z sieci (ICM lub dowolne inne wiarygodne źródło) i na tej podstawie steruje roletami w oknach. To znaczy gdy zapowiadane są upały odpowiednio wcześniej nie podnosi rolet a gdy zapowiadane są mrozy stara się jak najwięcej otwierać rolety tak aby „złapać” jak najwięcej energii słonecznej. Należy przemyśleć współpracę z zewnętrznymi termometrami jak i czujnikami światła. Zagadnienie jest bardzo zaawansowane i stopień jego realizacji jest do dyskusji.
  8. Jak z poziomu komputera pc/raspberry sterować urządzeniem nie przystosowanym do komunikacji z komputerem. Vide problem z ekspressem do kawy jak również włączanie/wyłączanie światła/wentylacji etc…
  9. Do czego można wykorzystać kamerę usb?
  10. Przemyśleć interfejs takich systemów (www, android, ???).
  Powyższe problemy są jedynie przykładowe i ilustrują zagadnienie, można zaproponować własne analogiczne.
  Rozwiązania pojedynczych problemów są znane i można je bez problemu znaleźć w internecie. Należy przemyśleć ich integrację oraz praktyczne wdrożenie. Jak opracować takie systemy aby były możliwie tanie oraz proste we wdrożeniu (bez lutowania, ciągnięcia kabli etc…) nawet dla osób nieobytych z komputerami i elektroniką.
 • Analiza zachowania użytkowników w sieci WiFi
  Użytkownicy Wifi w sieci autoryzowani są w oparciu o kontroler WiFi podłączony do Active Directory/LDAP, logi z działaniami użytkowników przekazywane są do demona syslog. Opracować system przedstawiający logi dotyczące aktywności użytkowników w postaci strony html.
 • Wizualizacja danych meteo
  Opracować stronę www stacji meteo. Zakładamy, że czujniki istnieją i dostarczają dane w postaci plików tekstowych. Można korzystać z rozwiązania RRDtool. Wizualizacja powinna przypominać rozwiązania znane z produktów komercyjnych. System musi być łatwy w konfiguracji (zmiana ilości poszczególnych czujników, zmiana układu strony). Musi być również zabezpieczony przed awariami czujników i przesyłaniem nonsensownych danych. Ocenę podwyższy zaimplementowanie „prognozy pogody” w oparciu o bieżące ciśnienie oraz zewnętrzne serwisy pogodowe.
 • Maszyna do robienia czegoś interesującego
  Zaprojektować (a najlepiej wykonać) urządzenie wykorzystujące Raspebrry Pi/Arduino bądź analogiczne robiące coś ciekawego.
  Np (projekty już istniejące):
  Raspberry Pi + kamerka rozpoznający obrazy i reagujący na nie
  Arduino sterujący samochodzikiem/dronem
  Raspberry rozpoznający odciski palców i otwierający na tej podstawie zamek
  Wykorzystanie RFID/GPS/GSM – do ustalenia
  etc… etc..
 • Analiza bazy danych programu Moodle.
  Opracować metody zmiany bazy danych programu z poziomu SQL.(Przykładowo: skryptem SQL dodawać/usuwać użytkowników lub kursy)
 • Usługa LDAP i RADIUS – zakres prac do uzgodnienia
 • System zarządzania pocztą – Oprogramowanie miałoby za cel ściągnięcie poczty z zewnętrznych serwerów (POP3/IMAP) i podjęcie ustalonego działania (forward, powiadomienie sms, uruchomienie innej aplikacji etc…)
 • System analizy treści strony www
  Oprogramowanie potrafiłoby reagować na zmiany w treści określonych stron i na tej podstawie podejmować ustalone działania (przykładowo: wysłanie maila/sms w przypadku zmiany kursu akcji, czy automatyczne powiadamianie o godzinach rektorskich/dziekańskich etc…)
 • Monitorowanie zasobów sieciowych
 • Strona www dla serwisu pogodowego (wizualizacja temperatury/ciśnienia etc…)
 • Opracowanie i uruchomienie „prywatnej chmury” (można korzystać z istniejącego systemu).
 • Raspberry Pi – zastosowanie komputerka jako stacja multimediów/ ruter/ AP – do ustalenia
 • Raspberry Pi – rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
 • „Stacja pogodowa” – zebranie danych z czujników (temperatura, ciśnienie, wilgotność etc…) i ich prezentacja (jako strona www, aplikacja Android, etc…), możliwe wykorzystanie Raspberry
 • Monitorowanie obiektów za pomocą sieci sensorowych
 • System backupu i migracji maszyn wirtualnych
  Zastosowanie maszyn wirtualnych w małym i średnim przedsiębiorstwie
  VMware ESXi/Xen/etc – (zarządzanie z punktu widzenia SOHO, skrypty administracyjne etc…)
 • Współpraca Google Maps z zewnętrznym oprogramowaniem
 • Moduły do platformy Moodle (ankietyzacja/rezerwacja/do ustalenia…)
 • Oprogramowanie do analizy i edycji zapisanych ścieżek GPS
 • Metody tworzenia bezpiecznych sieci bezprzewodowych i sposoby autoryzacji użytkowników.
 • Wirtualizacja – możliwości i ograniczenia.
 • Oprogramowanie do testów obciążających strony www.
 • Zagrożenia w sieciach komputerowych – sposoby zapobiegania.
 • Wirtualne systemy operacyjne przy wykorzystaniu oprogramowania open source.
 •  Archiwizacja danych przy użyciu oprogramowani Open Source
 • Budowa nieinwazyjnego systemu mierzenia parametrów takich jak wilgotność,temperatura etc. – Przykładowo należy zaproponować „monitoring” zabytkowego wnętrza w którym niedozwolone jest instalowanie okablowania bądź jakakolwiek inna fizyczna ingerencja w infrastrukturę budynku.
 • Subiektywne i obiektywne mierzenie jakości dźwięku.
 • Użycie sygnału WiFi/BT/etc do lokalizacji użytkownika
 • Wykrywanie anomalii w sieci LAN
 • Raspberry Pi perspektywy wykorzystania (ruter/AP/sterownik etc…)
 • Narzędzia zapewniające anonimowość w Internecie
 • Wykorzystanie smartfonu w audycie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.
 • Radiowy punkt dostępu do sieci bezprzewodowej oparty na systemie Linux.
 • Opracowanie „generatora” minidystrybucji typu live.
 • Analiza działania sieci VANET/MANET
 • Selfish routing w sieciach komputerowych
 • Propozycje metody wykrywania anomalii w ruchu w sieci lokalnej
 • System zarządzania dostępem do urządzeń sieciowych na bazie protokołu TACACS+/RADIUS – porównanie
 • Własne rozwiązania typu cloud
 • Sieci sensorowe -protokoły i architektury
 • Ruting w sieciach ad hoc
 • Oprogramowanie do tworzenia i zarządzania albumem zdjęć cyfrowych umieszczonych w Internecie
 • Rozwiązania integrujące środowiska Linux i Microsoft w sieciach lokalnych.
 • Nowoczesna aplikacja typu workflow wspomagająca zarządzanie danymi studentów
 • Możliwości integracji technologii VoIP z telefonią analogową.
 • Porównanie wybranych systemów operacyjnych zastosowanych jako ruter dostępowy w małych i średnich firmach.
 • Nowoczesne systemy detekcji intruzów w sieciach komputerowych z zastosowaniem oprogramowania Open Source
 • Oprogramowanie do tworzenia i zarządzania albumem zdjęć cyfrowych w internecie
 • Bezpieczne przesyłanie pakietów przez sieć IP
 • Otwarte oprogramowanie dla routerów klasy SOHO
 • Phishing – zagrożenie online (
 • Zdalny monitoring dostępności usług w sieciach komputerowych
 • Usługi VoIP w oparciu o oprogramowanie open source.

słowa kluczowe: dr inż. Krzysztof Lichy prace dyplomowe magisterskie inżynierskie FTIMS PŁ Informatyka

Internet Rzeczy i Aplikacje Mobilne

Przedmiot powstał w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie kilku wiodących firm na rynku IT w Łodzi.
Chcemy w przyjaznej formie  przekazać podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania i implementacji programów wykorzystujących komputery klasy SbC.

Co robimy i jakiego rodzaju wyzwania czekają was na przedmiocie możecie znaleźć na naszym profilu Facebook.

Zachęcam do aktywnego udziału w projektach (które są wspierane przez łódzkie firmy) jak i komentowanie naszego profilu

kartę przedmiotu można znaleźć:
http://www.programy.p.lodz.pl/przedmiot.jsp?l=pl&idPrzedmiotu=157150&s=6&t=1&j=0&w=informatyka

Zapraszamy do wyboru przedmiotu jako fakultetu (5 punktów ECTS)

https://www.facebook.com/InternetRzeczyiAplikacjeMobilne